Mange koronasmittede forteller om endring i smak- og luktesans

foto