Investeringsfall innen olje, energi og industri anslås til 8 prosent

foto