Vegvesenet kontrollerte 26 tungbiler. Det førte til at flere fikk gebyrer

foto