Totaldødeligheten i Norge noe høyere blant de eldste