Mohn fortsatt på inntektstoppen, Salmar-arving har størst formue

foto