Studenter omfattes av ny kompensasjonsordning for permitterte