Rettsavgjørelse: Reisende får bli i USA tross innreiseforbud

foto