Lagmannsretten avviste anke fra tidligere voldsforsker

foto