Politifolk etterforskes etter funn av amfetamin-sekk

foto