Syrias opposisjon raser etter massiv russisk bombing

foto