Jaktrettigheter kan gi trøbbel for kommunereformen