Naboer med like boliger får ulik eiendomsskatt

foto