Russland flytter fartøy fra marinebase i Syria i tilfelle vestlig angrep

foto