Resten av årets humanitære budsjett går til å bekjempe sult og nød

foto