Folkehelseinstituttet stiller seg ikke bak kyllingråd