Statens Havarikommisjon skal undersøke dødsulykke med brannbil i Kvinesdal

foto