Tre menn i Trøndelag dømt for grove trusler og mishandling i nære relasjoner

foto