Askøy kommune har mottatt erstatningskrav etter vannforurensning

foto