Fryktet Paraglider-havari – piloten er i god behold