Det bekrefter Troms fylkeskommune i en pressemelding søndag.

«Det var med sjokk vi mottok det triste budskapet om Bjørn Inge Mos bortgang. Troms og Finnmark har mistet en markant politisk leder, en som alltid bydde seg frem for å målbære en sak for fylket og landsdelen, og som alltid hadde tid til å møte alle som bad om hans tid. Han lyttet til deres budskap, og for å gi gode råd på veien videre», sier fylkesordfører Tarjei Jensen Bech, fylkesrådets nestleder Ronald Wærnes og leder i Troms Arbeiderparti, Nils Ole Foshaug i en felles uttalelse.

De fortsetter:

«Bjørn Inge så alltid mennesket først. Ung eller gammel, uansett tittel eller ligningsattest. Etter et møte med Bjørn Inge Mo satt alle igjen med hans smittende, gode humør og lune smil. Våre tanker går til Bjørn Inge Mo sin familie».

Ordfører i Kåfjord

Bjørn Inge Mo ble født 16. mars 1968, og vokste opp på familiegården i Manndalen i Kåfjord. Han ble bonde, og drev gården sammen med familien også den tiden han var aktiv politiker.

Han var ordfører i Kåfjord kommune fra 2003 til 2015. Han var leder av Troms Arbeiderparti og satt i sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Fra 2017 var han i tillegg innvalgt på Sametinget, fra valgkrets Gáisi.

Flagger på halv stang

Det flagges nå på halv stang i Kåfjord.

Ordfører i Kåfjord, Bernt Lyngstad, skriver dette på kommunens hjemmeside:

«Det er med stor sorg at vi i dag har fått vite at vår alles kjære, Bjørn Inge Mo har gått bort. Bjørn Inge har vært en kjær, betydningsfull og markant person i Kåfjordsamfunnet, og også langt utenfor vår egen kommune.

I dag er en trist dag i Kåfjord. Kåfjord kommune vil derfor flagge på halv stang fra alle offentlige bygg.

Våre tanker er først og fremst hos Bjørn Inge sin familie».

Det skriver Framtid i Nord.

Tid for å sørge

Fylkesrådets nestleder, Ronald Wærnes, tar nå over som fungerende fylkesrådsleder. På spørsmål om hvordan veien blir videre, svarer Wærnes:

– Vi er i en unntakstilstand og skal bruke tiden på å sørge. Administrasjonen er fortsatt fungerende. Vi er styringsdyktige, og skal arbeide videre. Det hadde Bjørn Inge ønsket. Så får vi løse det tekniske senere, sier Wærnes.