Tre moderat – og to lettere skadet etter skredulykkene i Lyngen