Her følges Arvid Olaf/Omar Bergesen (60) til sitt siste hvilested: – Han gjorde det han kunne for å gjøre andres liv lettere og bedre

foto