Sparebanken 300 millioner lavere enn i fjor – men øker utbyttet til folket