Flere organisasjoner ber om midlertidig stans i felling av ulver

foto