WHO: Smitte-tsunami vil føre til kollaps i helsevesenet

foto