Vil rive sentrumsbygg, men kommunen er usikker på hva som er lov

foto