Politiet har sendt bekymringsmeldinger til norske kommuner via Altinn – uten at kommunene har fått beskjed om dette. Dermed har ikke meldingene blitt lest av kommunene.

Gjeldende rutine i politiet er at bekymringsmeldinger sendes fra politiets dokumentforvaltningssystem Websak. Politidistriktene har i tillegg mulighet til å sende bekymringsmeldinger knyttet til konkrete straffesaker via Altinn.

Tirsdag ettermiddag skriver VG at Politidirektoratet har bedt politidistriktene om å ikke lenger sende dokumenter til kommunene via Altinn.

I Bergen kommune er det 118 uleste politimeldinger som kommunen nå har fått oversikt over. 77 av disse har vært til barnevernet, og 25 av disse har vært vurdert som såkalte bekymringsmeldinger.

– Dette er en svært alvorlig sak for landet vårt, som også rammer Bergen, innledet byrådsleder Rune Bakervik (Ap) en hasteinnkalt pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Ikke informert av politiet

Han sier at politiet ikke har informert kommunen om denne kommunikasjonskanalen, og at de derfor ikke hadde det som trengs for å se meldingene.

– De som skal motta disse tjenestene, må være tildelt to spesifikke roller i Altinn, og de rollene har for oss vært ukjente, sier Bakervik.

Meldingene fra politiet blir slettet i innboksen automatisk etter 30 dager.

– Men oversendelsene er ikke slettet hos politiet, og informasjon har derfor heldigvis ikke gått tapt, sier Bakervik.

Barneombud Inga Bejer Engh sier at konsekvensene at tapte bekymringsmeldinger kan være ekstremt alvorlige. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Nasjonal krise

Feilen ble oppdaget av Lillehammer kommune allerede for to uker siden, sier Bakervik. Han sier Lillehammer varslet Statsforvalteren om at også andre kommuner kunne være rammet.

– Dessverre er det først denne uken at Politidirektoratet har forstått alvoret og går ut og varsler bredt om at dette er et nasjonalt problem som kan gjelde barn over hele landet.

Han sier det ikke går an å leve med en situasjon hvor man er usikker på om bekymringsmeldinger til barnevernet kommer fram.

– Først og fremst er dette en nasjonal krise, som potensielt rammer barn og familier som trenger barnevernets hjelp og oppfølging, sier han.

Brukt meldingstjenesten til noe den ikke er ment for

Avdelingsdirektør Andreas Rafaelsen i Digitaliseringsdirektoratet bekrefter at politiet har brukt kommunikasjonskanalen til noe den ikke er ment for.

– Våre undersøkelser viser at politiet har brukt en meldingstjeneste som er ment for straffesaker. Den er altså brukt til noe den ikke er tiltenkt, sier Rafaelsen til NTB.

Rafaelsen sier det er vanskelig å anslå hvor omfattende feilen er.

– Folk i denne meldingstjenesten skal være kjent med at det kommer meldinger fra politiet, og at disse slettes etter 30 dager.

Vil det si at feilen ligger hos politiet?

– Det er en kompleks problemstilling, men så vidt jeg vet, tilsier politiet sine rutiner at de ikke skal bruke denne kanalen til å sende slike bekymringsmeldinger.

– Konsekvensene kan være ekstremt alvorlige

Barneombud Inga Bejer Engh betegner kommunikasjonsfeilen som alvorlig.

– Nå må Bufdir sammen med Politidirektoratet få dette på plass umiddelbart. Og staten må sikre at alle kommuner har systemer for å motta alle bekymringsmeldinger uansett kanal, sier barneombudet i en kommentar til NTB.

– Konsekvensene kan være ekstremt alvorlige for de barna det gjelder. Det kan føre til at barn som lever i uholdbare situasjoner, ikke er fanget opp og gitt nødvendig hjelp, sier hun videre.

Justisdepartementer henviser til Politidirektoratet, men sier at de forventer grundige undersøkelser av feilen.

– Justis- og beredskapsdepartementet forventer at dette undersøkes grundig, og at det iverksettes tiltak som forhindrer at slikt kan skje igjen.