26. juni satt fem arbeidsgrupper seg ned for å utrede funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord. I dag klokka 15 skal de legge fram sine forslag til Helse Nord.

Årsaken til arbeidet er, ifølge Helse Nord, at vi ikke kan drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Hovedgrunnen er mangelen på fagfolk.

Et internt notat tilhørende Helse Nord fra september røpte at fødeavdelingen på Sonjatun i Nordreisa er blant de mange helsetilbudene i distriktene i nord som står i fare som å bli avviklet. Det skapte store reaksjoner.

Avdelingsleder ved Sonjatun fødestue, Hanne Fjellstad, sier at de selvsagt kommer til å følge årvåkent med når forslagene kommer i dag, men at øvrige kommentarer må rettes til den politiske ledelsen i kommunen.