Camilla (33) er ny kommunikasjonssjef hos politiet: – Jobben med å sikre god samhandling og tillit hos befolkningen er helt sentral

foto