Bistandsadvokaten ber om erstatning: – Sønnen har mistet faren sin

foto