Tromsø Høyre hold årsmøte lørdag, og et av punktene som ble diskutert var den trange økonomien i Helse Nord.

Det ligger an til store overskridelser i helseforetaket, og det er fra Helse Nord-styret varslet kutt i hundremillioners-klassen.

Tromsø Høyre vedtok på årsmøtet en resolusjon der det krever at helseforetakets øverste ledelse skjermer UNN og spesialistfunksjonene ved sykehuset.

I uttalelsen står det at

«Helse Nord har et potensial for mer effektiv drift ved å opprettholde akuttfunksjoner ved lokalsykehusene, mens spesialisert behandling bør samles i mye større grad. Å samle ressurser på færre steder er en forutsetning for å beholde gode medisinske spesialistmiljøer i landsdelen».

Videre i uttalelsen skriver partiet at UNN har en særskilt viktig rolle som faglig lokomotiv i helseforetaket, og at det er maktpåliggende at spesialistfunksjonene ved sykehuset opprettholdes.

«Universitetssykehusene i Norge skal være faglige lokomotiver. Det betyr å kanalisere både funksjoner og ressurser til universitetssykehusene, og samle spesialistmiljøer som gjennom tilstrekkelig pasientvolum skal utføre oppdrag med kvalitet», skriver partiet i uttalelsen.