Australia forsvarer deltakelse i Irak-krigen

foto