Fredag skrev iTromsø om at Mattilsynet hadde vært på befaring på Raudfjell i området der byggingen av vindparken nå er i gang. Mattilsynet kunne bekrefte at det hadde havnet masse i et vann der.

– Vi har vært på befaring og sett at det har gått litt masser, noe som kan påvirke drikkevannet, sa Torkjell Andersen, avdelingssjef for Mattilsynet i Troms og på Svalbard til iTromsø.

– Ingen får drikkevannet sitt herfra

Stephan Klepsland, styreleder i KR Vind AS, bekrefter at det hadde havnet masser i et vann, men avviser at dette var nedslagsfelt for drikkevann.

– Vi har kartlagt nedbørsfeltet i hele området. Det er ingen som får drikkevannet sitt fra dette vannet, og ingen fare er forbundet med dette, sier han.

Massen som havnet i vannet er fra området. Den har blitt fjernet i forbindelse med byggingen av vei til turbinene som skal settes opp på Raudfjell.

For nærme vannet

Styrelederen opplyser om at massetaket som massen kom fra nå har blitt flyttet lengre vekk fra vannet for å hindre at dette skal skje igjen.

– Massetaket hadde blitt etablert for tett innpå vannet. Når ny masse så ble lagt oppå dette, tippet noe av det utenfor og trillet ned i vannet. Dette skal ikke skje, og vi har tydeligvis vært litt slurvete, innrømmer Klepsland.

Massen skal brukes til veibygging i området.

– Det høres ut som om folk mener vi har forsøkt å gjemme bort massen, men det er jo ikke riktig. Vi prøver ikke å kvitte oss med den, dette skal vi jo bruke, sier Klepsland.

Flere tiltak

Det er gjennomført flere risikoanalyser i forbindelse med utbyggingen av vindparken. Av tiltak som er gjort i området for å forhindre forurensning av drikkevannet, nevner Klepsland blant annet grøfter som skal hindre avrenning og at massetak ikke etableres i nærheten av drikkevann.

– Vi fyller heller ikke diesel i områder der det er drikkevann. Dette er standard tiltak som gjøres ved alle slike anlegg, sier han.