Tallet på SAS-passasjerer falt med 85 prosent

foto