Polsk statsråd antyder at valget må utsettes

foto