Telenor søker om å få delta i indisk mobilauksjon

foto