Arbeidsinnvandrere tar i liten grad jobber fra flyktninger

foto