- Det er en litt morsom gjenstand, og den gir en god inngang til å kunne fortelle om hval og hvalfangst generelt, forteller Lena Aarekol, daglig leder ved Polarmuseet.

"Gjenstanden" det er snakk om er en 164 centimeter lang finnhval-penis, og Aarekol forteller at ingen har klart å gi henne et veldig godt svar på hvordan den har kommet inn i museets eie. Den ble imidlertid anskaffet på 90-tallet for å brukes i ei utstilling.

Nå for tiden har hval-lemmet bolig i museets magasiner, men den får av og til se dagens lys:

- Vi tar den fram ved ulike anledninger. Ikke til vanlig, bare ved spesielle anledninger, forteller Aarekol.

Åpnet for sesongen

I dag var anledningen at M/S Polstjerna åpnet for sesongen, og Therese Lindseth i Tromsø Museum forteller at det har blitt behørig markert:

- Vi har hatt litt ekstra opplegg med blant annet kunnskapsquiz for store og små, og gratis inngang, sier hun.

Som en del av åpningen har Lena Aarekol vist fram og fortalt om noen av gjenstandene i magasinet som normalt ikke er på utstilling. Blant disse var altså hvalpenisen samt forskjellige rekvisitter fra pol-ekspedisjoner.

M/S Polstjerna holder åpent alle dager fram til 15. august.

Stor og fredet kar

Aarekol forteller at finnhvalen er den nest største hvalen i verden, og at den har vært fredet siden begynnelsen av 1900-tallet.

Den er også en veldig kjapp hval, som beveger seg i en snittfart på 8 knop, med topphastigheter opp mot 15 knop. Derfor var det først da dampskipene ble tatt i bruk i hvalfangsten at man kunne begynne å utnytte hvalen.

Det gjorde man også i altfor stor grad, og finnhvalen ble utrydningstruet. Nå er bestanden imidlertid sakte på vei opp igjen.