Regjeringen vil videreføre innstrammingstiltak

foto