Gjerningsmannens bevegelser fanget opp av kameraer

foto