Mindre sannsynlighet for vårflom i Sør-Norge

foto