Tredobling i antall koronainnlagte dansker i desember

foto