Store forskjeller i kommunenes kjøp av smittevernutstyr

foto