17 nye smittede og åtte tilfeller av mutert virus i Bergen

foto