Usikkerhet om inflasjon og renter bidrar til børsfall i Asia

foto