Skogbrann i Kvinesdal kan være forårsaket av bål

foto