– Sametinget er svært fornøyd med at Troms og Finnmark styrker samarbeidet med Sametinget. Samarbeidsavtalen gjør det mulig å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og samfunnsliv i fylkeskommunen, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding fra Sametinget.

– Sammen med Sametinget har vi satt en standard for dybde og bredde i en avtale mellom et urfolksparlament og et regionalt offentlig organ, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i den samme pressemeldingen.

Tiltak mot vold og mobbing av samer

Troms og Finnmark fylkeskommune er det området som er tettest befolket av samer. Partene forplikter seg til forsterket innsats og forener krefter til det beste for den samiske befolkningen.

– Det er viktig at avtalen sier noe om vold, mobbing og diskriminering, som er et stort samfunnsproblem, tilføyer fylkesrådslederen. Også sametingspresidenten er veldig fornøyd med at dette er et eget satsingsområde i avtalen.

Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget erkjenner i avtalen at de har ansvar for å skape et inkluderende debattklima gjennom sitt arbeid, samt støtte opp om forskning på og utvikling av tiltak mot vold, mobbing og diskriminering av samer.

– De vanskelige tingene forsvinner ikke om vi lar være å snakke sammen om de. For de er der ute i samfunnsdebatten, hver eneste dag, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Felles samfunnsmål

Sametinget har tidligere hatt en samarbeidsavtale med gamle Troms fylkeskommunene fra 2002 og Finnmark fylkeskommune 2003. I 2020 ble Troms og Finnmark fylkeskommuner slått sammen til én fylkeskommune. Dette førte til at denne samarbeidsavtalen opphørte, og det ble laget en egen samarbeidsavtale mellom Sametinget og nye Troms og Finnmark fylkeskommune.

Avtalen er delt inn i fire deler. Del 1 omhandler samarbeidets art, del 2 samiske språk, del 3 samfunns- og næringsutvikling og del 4 samisk kultur.