Tillitsvalgte ved skoler og barnehager krever tiltak i anonym undersøkelse: «Folk er utrolig slitne»

foto