Norske satellitter kan hjelpe utviklingsland i kampen mot ulovlig fiske