Det sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre til NRK.

Kanalen skriver at de 250 millionene skal fordeles slik:

  • Ansettelser: 90 millioner til å øke rekrutterings- og samhandlingstilskudd.

  • Klinikk Alta: 15 millioner skal gå til å sikre fødetilbudet, styrke poliklinikk, psykisk helsevern og dagbehandling ved Klinikk Alta.

  • Narvik og Lofoten: Akuttilbudet opprettholdes med 80 millioner til Narvik og 65 millioner til Lofoten.

NRK skriver at pengene kommer i tillegg til de 140 millionene som gis til sykehus i Narvik og Lofoten, som ble annonsert tidligere i mai.